TFA & FCC TEAM SZCZECIN

Od lewej w górnym rzędzie: Maciej Kukla, Pawe Kocoń, Piotr Drewecki, Dawid Piwowarski, Sylwester Łydka, Mazurek, Krzysztof Krawczyk, Dawid Piwowarski
Od lewej w dolnym rzędzie: Radosław Komorek, Mariusz Kamiński, Tomasz Gołbiewski, Krzysztof Plesner

Maciej Kukla

Urodzony: 09.09.1976
Zatrudniony: od 2002 roku w KM PSP Szczecin
Miejsce pracy: Komenda Miejska PSP w Szczecinie - JRG nr 3

Maciej Kukla

Urodzony: 09.09.1976
Zatrudniony: od 2002 roku w KM PSP Szczecin
Miejsce pracy: Komenda Miejska PSP w Szczecinie - JRG nr 3
Maciej Kukla
Urodzony: 09.09.1976r.
• w Państwowej Straży Pożarnej zatrudniony od 2002 roku
• miejsce pracy: Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Jednostka   Ratowniczo-Gaśnicza nr 3
Paweł Kocoń
• Urodzony: 14.07.1980r.
• w Państwowej Straży Pożarnej zatrudniony od 2006 roku
• miejsce pracy: Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Jednostka   Ratowniczo-Gaśnicza nr 3
Piotr Drewecki
Urodzony: 11.08.1979r.
• w Państwowej Straży Pożarnej zatrudniony od 2007 roku
• miejsce pracy: Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Jednostka   Ratowniczo-Gaśnicza nr 3
Dawid Piwowarski
• Urodzony: 23.07.1988 r.
• w Państwowej Straży Pożarnej zatrudniony od 2012 roku
• miejsce pracy: Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Jednostka   Ratowniczo-Gaśnicza nr 3
Sylwester Łydka
Urodzony: 28.10.1979 r.
• w Państwowej Straży Pożarnej zatrudniony od 2008 roku
• miejsce pracy: Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Jednostka   Ratowniczo-Gaśnicza nr 3
Łukasz Mazurkiewicz
• Urodzony: 26.12.1984 r.
• w Państwowej Straży Pożarnej zatrudniony od 2009 roku
• miejsce pracy: Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Jednostka   Ratowniczo-Gaśnicza nr 3
Krzysztof Krawczyk
Urodzony: 01.09.1978 r.
• w Państwowej Straży Pożarnej zatrudniony od 2000 roku
• miejsce pracy: Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Jednostka   Ratowniczo-Gaśnicza nr 3
Tomasz Tomczyk
• Urodzony: 19.10.1983 r.
• w Państwowej Straży Pożarnej zatrudniony od 2012 roku
• miejsce pracy: Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Jednostka   Ratowniczo-Gaśnicza nr 3
Radosław Komorek
Urodzony: 05.01.1978 r.
• w Państwowej Straży Pożarnej zatrudniony od 2010 roku
• miejsce pracy: Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Jednostka   Ratowniczo-Gaśnicza nr 3
Marek Kamiński
• Urodzony: 16.03.1974 r.
• w Państwowej Straży Pożarnej zatrudniony od 2006 roku
• miejsce pracy: Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Jednostka   Ratowniczo-Gaśnicza nr 3
Tomasz Gołębiewski
Urodzony: 03.03.1982 r.
• w Państwowej Straży Pożarnej zatrudniony od 2007 roku
• miejsce pracy: Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Jednostka   Ratowniczo-Gaśnicza nr 3
Krzytosz Plesner
• Urodzony: 04.09.1979 r.
• w Państwowej Straży Pożarnej zatrudniony od 2006 roku
• miejsce pracy: Komenda Miejska PSP w Szczecinie   Jednostka   Ratowniczo-Gaśnicza nr 3