Szczecin Firefighter Combat Challenge - 2017

Program zawodów / Event program
„7th" Szczecin Firefighter Combat Challenge 2017

11 sierpnia 2017 roku

09.00 Odprawa z zawodnikami
09.30 Oficjalne otwarcie zawodów, przedstawienie organizatorów, sędziów, sponsorów.
10.00 Starty indywidualne
20.00 Zakończenie startów indywidualnych

12 sierpnia 2017 roku

09.30 Starty sztafetowe – eliminacje
13.00 Starty tandemów
16.00 Starty sztafetowe – ćwierćfinały
17.00 Starty sztafetowe – półfinały
17.30 Bieg sztafetowy – Mały Finał
17.35 Bieg sztafetowy – Finał
18.00 Zakończenie zawodów, podanie oficjalnych wyników, dekoracja zawodników.

Atrakcje towarzyszące:

1. Firefighter Combat Challenge dla dzieci.
2. Pokaz rzeźbienia w drewnie pilarkami spalinowymi.
3. Wspinaczka na ściankę mobilną.
4. Prezentacja wybranych samochodów pożarniczych  KM PSP Szczecin.
5. Prezentacje firm z branży pożarniczej.
6. Instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
7. Symulator dachowania.

Rejestracja / Registration
„7th" Szczecin Firefighter Combat Challenge 2017

1. Rejestracja odbywa się poprzez arkusz rejestracyjny, który dostępny będzie na stronie startowej.
2. Liczba miejsc jest ograniczona.
3. Rejestracja rozpoczyna się 1 czerwca 2017 r. i składa się z dwóch etapów:
Od 01.06.2017 r. do 30.07.2017 r. – cena wpisowego 100 zł. 25 € (wpłata musi nastąpić do 30.06.2017 r.)
Od 01.07.2017 r. do 31.07.2017 r. - cena wpisowego 140 zł. 35 € (wpłata musi nastąpić do 31.07.2017 r.)
4. Wpłata za rejestrację musi nastąpić niezwłocznie po dokonaniu rejestracji na podane konto.
5. Po zakończonej rejestracji osoby, które nie dokonały wpłaty zostają automatycznie skreślone z listy startowej.
6. Noclegi i wyżywienie ujęte w arkuszu rejestracyjnym można zmienić do dnia 30.06.2017 r.
Wyżywienie dotyczy pakietu: śniadanie, obiad i kolacja w dniu 11.08 oraz śniadanie, obiad i kolacja w dniu 12.08. Cena 100 zł.
Nocleg w cenie 160 PLN za osobę w dniach 10-13.08.2017 roku. (3 noclegi).
7. W razie rezygnacji z uczestnictwa w zawodach wpisowe nie zostanie zwrócone zawodnikowi.

Registration rules
1. Registration is done through the registration form, which will be available on the home page .
2. The number of places is limited .
3. Registration starts on 1 June 2017 . And consists of two stages:
From 06.01.2017 to 06.30.2017 - price entry fee of 100 zł. 25€ (payment must be made to 30.06.2017)
From 07.01.2017 to 07.31.2017 - price registration fee of 140 zł. 35€ (payment must be made to 31.07.2017 r)
4. Payment for registration must take place immediately after the registration for the specified account.
5. After the registration of persons who have not made ​​a deposit are automatically deleted from the starting list.
6. Accommodation and meals included in the registration sheet can be changed by contact with the organizer of the competition until 06.30.2017.
Food package: breakfast, lunch and supper on the day of 11.08, and breakfast, lunch and supper on the day of 12.08. Cost: 100 PLN or 25 Euros
Overnight at the price of 40€ per person for 3 nights (08.10-13.2017). Please bring towels with you.
7. In the case of resignation from participation in the competition entry fee will not be returned to the player.

Opłaty / Entry fees
„7th" Szczecin Firefighter Combat Challenge 2017

Opłata musi nastąpić do 30.06.2017 r. / Payment must be made to 30.06.2017
Start w zawodach + wyżywienie + nocleg = 360 zł.
Registration fee + food package + overnight = 86 Euro

Opłata musi nastąpić do 31.07.2017 r. / Payment must be made to 31.07.2017
Start w zawodach + wyżywienie + nocleg = 384 zł.
Registration fee + food package + overnight = 96 Euro
Noclegi w dniach 10-13.08 w cenie 160 PLN (40 Euro) za osobę za 3  noce. Proszę zabrać ze soba ręczniki.
Accommodation in the days 10-13.08 at the price of 160 PLN (40 Euro) per person for 3 nights. Please bring towels with you.
Übernachtung in den Tagen 10-13,08 zu einem Preis von 160 PLN (40 Euro) pro Person für 3 Nächte. Handtücher bitte mitnehmen.

Wyżywienie dotyczy pakietu: śniadanie, obiad i kolacja w dniu 11.08 oraz śniadanie, obiad i kolacja w dniu 12.08. Cena 100 zł.
Food package: breakfast, lunch and supper on the day of 11.08, and breakfast, lunch and supper on the day of 12.08. Cost: 100 PLN or 25 Euros
Lebensmittelverpackungen Angebote: Frühstück, Mittag und Abendessen am Tag von 11.08, Frühstück, Mittagessen und Abendbroth am Tag der 12.08. Kosten: 100 PLN oder 25 Euro.

Oplata rejestracyjna wynosi:
• do 30.06.2017 r. - cena wpisowego 100 zł./25 € (wpłata musi nastąpić do 30.06.2017 r.)
• do 31.07.2017 r. - cena wpisowego 140 zł./35 €  (wpłata musi nastąpić do 31.07.2017 r.)
od osoby bez względu na ilość konkurencji, w których zawodnik wystartuje.

The registration fee is:
• to 30.06.2017 r. - price entry fee of 100 zł./25 € (payment must be made to 06.30.2017)
• to 07.31.2017 r. - price registration fee of 140 zł./35 € ( payment must be made to 07.31.2017)
Wszystkie opłaty należy wpłacić na poniższe konta:
All fees must be paid to the following account:
Alle Gebühren müssen auf das folgende Konto gezahlt werden:

Rachunek bankowy do wpłat w PLN:

02 2030 0045 1110 0000 0426 0600
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

dla:

Ochotnicza Straż Pożarna "Gryf" w Szczecinie
ul. Żytnia 21
71-006 Szczecin

Proszę podać w tytule przelewu imiona i nazwiska osób, których wpłata dotyczy

The bank account to make payments in EURO / Das Bankkonto, um Zahlungen in machen EURO:

PL 39 2030 0045 3110 0000 0036 9950
SWIFT: GOPZPLPW
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

for

Ochotnicza Straż Pożarna "Gryf" w Szczecinie
ul. Żytnia 21
71-006 Szczecin

Please inform whom fee applies / Bitte geben Sie den Namen der Personen, die bezahlen